Fotogalerie - KRAUPNER SERVIS - nabízíme profesionální služby od roku 1995

ochranný systém proti holubům instalovaný na dělící řím

ošetření dělící římsy znemožňující dosednutí ptact
Dělící patrové římsy poskytují dostatek klidu a dobrý výhled do ulice. Ošetřením této římsy byl dokonale ošetřen prostor fasády i pod ní a holubi se museli po rekonstrukci přemístit jinam.

hrotování ploché části hlavice sloupu proti dosedání pt

ošetření hlavice korintského sloupu proti hřadován
Hlavice sloupů jsou relativně kryté plochy pod korunní římsou a stávají se tak často komfortní plochou k hnízdění nebo alespoň hřadování holubů

Síťování lodžiií horolezckou metodou

Síťování lodžií - horolezecky
Instalace ochranné sítě proti holubům pomocí horolezecké techniky.

hrotový systém proti holubům

Instalace zábran proti holubům
Instalace hrotového systému proti holubům na velmi těžko přístupných místech na budově Národního muzea

Instalace hrotů proti holubům

Vývoj ochrany proti holubům
Ve spolupráci s restaurátorem, byl proveden test ochranného systému proti ptactvu na Pražském Orloji

hroty na střeše proti holubům

Ošetření střechy brány
Hrotový systém KRAUPNER H113 na městské bráně v Lounech

Zasíťování střechy proti holubům

Zasíťování střechy
Ochrana střechy PE sítí oko 50x50 nesené na konzolích a speciálních kotvách

ochrana světlíku proti holubům

Zasiťování světlíku - proti ptactvu
Ochranná síť zabezpečila celý prostor světlíku, který byl dříve ošetřen lokálně hroty.

Systém IZOFIXX - kotvení do zateplené fasády

Zasíťování lodžiií - IZOFIXX

Systém IZOFIXX - kotvení do zateplené fasády

Zasíťování lodžiií - IZOFIXX

Systém IZOFIXX - kotvení do zateplené fasády

Zasíťování lodžiií - IZOFIXX

Systém IZOFIXX - kotvení do zateplené fasády

Zasíťování lodžiií - IZOFIXX

systém hrotové ochrany na frontonu domovních dveří

ošetření frontonu hlavního vchodu proti hnízdění a
Domovní vstup zdobený frontonem nad dveřmi se stal pro holuby hnízdištěm odkud neustále znečišťovali prostor vstupu. Instalovaný hrotový systém na vnější i vnitřní parapety a přilehlé výstupky snahám holubů zahnízdit zamezil.

ošetření hrotovým systémem na římsách vikýře proti hníz

hrotování říms ve vikýři proti dosedání a hnízdění
Odlehlé a kryté římsy vikýřů mohou poskytovat atraktivní hnízdiště pro holuby. Proto byly všechny vikýře včetně tohoto preventivně ošetřeny při rekonstrukci.

hrotová ochrana proti ptactvu na vnější hraně atikového

ošetření vnejší náletové hrany plechové atiky prot
Ošetření vnější náletové hrany atikového parapetu novostavby hrotovým systémem Kraupner snížilo výskyt holubů na střeše a snížilo náklady na čištění fasády pod hranou atiky.

navigační cedule s ošetřenou horní hranou proti dosedán

informační cedule ošetřená hrotovým systémem
Cedule a informační panely poskytují často velmi strategické místo pro holuby vyhlížející potravu na nádražích nebo jiných frekventovaných místech. Jednoduché ošetření vrchní hrany zaručí čistý prostor pod cedulí a bezpečný průchod pro ní.


síťový systém ve dvoře proti holubům

Zasíťování velkorozměrového dvora proti vletu holu
Síťový systém proti vletu ptactva do prostoru dvora. Veliké rozměry dvora a klimatické podmínky v místě síťování vyžadovaly vysoce pevný a odolný podpůrný systém příčných lanek schopných zachytit váhu tvořící se námrazy na vláknech sítě.


Vodorovné zasíťování dvora v úrovni korunní římsy

zasíťování půdorysně členitého dvora proti vletu p
Zasíťování půdorysem velmi členitého a vozměrově velkého dvora dvěma kusy sítě. Síť byla vedena v úrovni korunní římsy. Zasíťování znemožnilo holubům průlet do klidného dvora, kde ve velkém hnízdili a znečišťovali nejen parapety oken a fasádu, ale i prostor parkoviště.

zasíťování menšího nepravidelného dvora proti hnízdění

zasíťování spodní části malého dvora proti vletu p
Zasíťování částečně otevřeného dvora v jeho nižší úrovni vodorovnou sítí, aby bylo zabráněno holubům létat a hnízdit v zákoutích u popelnic, které jsou uloženy ve dvoře. Cílem bylo zároveň zasíťování pouze nutné části, protože problém se vyskytoval pouze ve spodní části dvora.

horní přesah lodžie s ošetřený hrotovým systémem proti

stříška lodžie pod hranou střechy s hrotovým systé
Stříška poslední lodžie pod okrajem střechy byla v závětří a stala se oblíbeným odpočinkovým místem pro holuby. Plocha byla vyčištěna a ošetřena hrotovým systémem Kraupner.

náletová hrana ošetřena proti dosedání holubů

balustrádová atika ošetřena hrotovým systémem
Přední náletová hrana balustrádové atiky byla ošetřena hrotovým systémem Kraupner H112 a bylo tak zamezeno hřadování holubů na jejich oblíbeném místě.

hrotovým systémem na ozdobné římsičce pod korunní římso

římsa pod korunní římsou se zdobnými prvky
Úzké římsy pod korunní římsou jsou často pro holuby velmi atraktivní pro svůj srážkový stín a klid. I zde zabránilo ošetření tohoto fasádního prvku ve znečišťování ostatních fasádních prvků pod římsou.

hrotový systém proti jiřičkám a vlaštovkám ve špaletě o

okno s hrotovým systémem proti hnízdění jiřiček
Profil fasád pod horní hranou okenního otvoru je ideální pro jiřičky a vlaštovky ke stavbě jejich hnízd. Hrotový systém instalovaný do špalet a přes šířku celého okna jim v tom ale spolehlivě zabraňuje.

hrotový systém v hlubokém okně proti jiřičkám a vlaštov

ošetření hlubokého okna proti hnízdění jiřiček a v
Hluboká okna poskytují hnízdícím vlaštovkám a jiřičkám ještě více prostoru a krytí pro stavbu hnízd. Správně instalovaný hrotový systém v době před obdobím hnízdění jim tuto stavbu zamezí.

zábrana proti hnízdění jiřiček a vlaštovek v členitém p

ošetření členitého podhledu proti stavbě hnízd jiř
Podhled v podloubí nebo pod střechou je stejně rizikový jako okenní otvory a je třeba se těmto prostorům při ošetření věnovat. V tomto podloubí si jiřičky své hnízdo již nepostaví.

ošetření proti jiřičkám a vlaštovkám pod přesahem střec

ošetření přesahu pod střechou rodinného domu proti
Prostor pod přesahem střechy je pro stavbu hnízd jiřiček a vlaštovek ideální. Takto pravidelný podhled šlo snadno a kvalitně ošetřit hrostovým systémem Kraupner.

instalace hrotovéh zábrany proti hnízdění jiřiček v pod

Ošetření podloubí proti stavbě hnízd jiřičekami a
Ošetření pravých úhlů v podloubí zabránilo jiřičkám postavit svá hnízda.

zamezení hnízdění jiřiček instalací hrotového systému d

Ošetřený podhled pod střechou proti zahnízdění jiř
Podhled pod střechou nejen rodinných domů je každoročně vyhledávaným prostorem pro hnízdící jiřičky a vlaštovky. Tento podhled je ošetřen hrotovým systémem Kraupner proti zahnízdění a jeho majitelé se dalšího znečišťování fasády bát nemusí.

hrotové zábrany do špalet oken zabraňující stavbu hnízd

ošetření špalety okna proti stavbě hnízd v rozích
Ekonomická varianta ošetření proti hnízdění jiřiček a vlaštovek v oknech budovy spočívá v ošetření pouze rohových částí okna - špalet. Riziko, že si ptáci hnízda postaví vedle hrotového systému v neošetřené části je poměrně nízké, ale vyloučit jej nelze.

zábrany proti jiřičkám po délce celého oka i se špaleta

Ošetření okna proti stavbě hnízd jiřiček a vlaštov
Speciální hrotový systém proti jiřičkám funguje nejspolehlivěji, když je instalován v celé šířce okna včetně špalet, jak je tomu při této instalaci.

komplexní ošetření proti holubům ve dvorní fasádě

ošetření celé dvůrní fasády proti dosedání a hnízd
Fasáda otevřeného dvora trpěla před rekonstrukcí pravidelným hnízděním holubů na římsách i okenních parapetech. Po ošetření se holubi přesunuli jinam a dvůr zůstává čistý.

hrotový systém instalovaný na celé budově zabraňuje hní

komplexní ošetření proti holubům hrotovým systémem
Že komplexní ošetření lze udělat precizně a přesto diskrétně potvrzuje instalace hrotového systému na historické budově banky.

ošetření všech prvků na fasádě proti holubům

komplexní ošetření menší fasády zabraňuje dosedání
Komplexní ošetření menší fasády zahrnovalo ošetření oken, klenáků, říms a konzolí pod korunní římsou. Holubi už tento dům k hnízdění a hřadování využívat nemohou.

komplexní ošetření proti ptactvu na fasádě domu

hrotový systém proti holubům na celé fasádě
Při rekonstrukci fasády byly ošetřeny všechny rizikové fasádní prvky. Ošetření proběhlo na uliční i dvorní fasádě. Holubi tento dům opustili a hledají vhodná místa na domech v okolí.

Zábrany proti holubům na šikmém úseku svodu okapu

Hrotový systém proti holubům instalovaný na svod o
Koleno okapu je pro holuby vždy velmi atraktivním místem a znečištění fasády z tohoto místa je velmi viditelné a nepříjemné. Ošetření šikmé části svodu hrotovým systémem Kraupner vyřešilo trable se znečišťováním jednou pro vždy.

návalka okapu s hrotovým systémem proti dosednutí holub

návalka okapu ošetřená hrotovým systémem proti dos
Ošetření návalky okapu zamezuje holubům a jinému ptactvu dosedat na okraj a znečišťovat prostor pod okapem. Výrazně přispívá i k udržení čistšího žlabu. Čištění žlabů se nemusí opakovat tak často.

ošetření prostoru terasy instalací hrotového systému na

ošetření proti holubům na hraně okapu a přilahlých
Ošetření okapu nad terasou a přilehlých hran umožnilo terasu opět používat bez rizika nepříjemných návštěv holubů.

instalace ochrany proti ptactvu na návalky okapových žl

okapové žlaby s hroty proti dosedání holubů
Instalace hrotového systému na návalky okapů zabránilo holubům okapové žlaby nadále využívat k hnízdění i odpočinku. Obyvatelé domu si tak mohli odechnout od nepříjemného zápachu a rušivého šramocení v okapech.

síťové systémy na technologie pro ochranu proti ptactvu

zasíťování technologií proti vletu ptactva
Zasíťování technologií vyhnalo holuby z atraktivních vyhřívaných zákoutí. K technologiím se teď lze dostat i čistou nohou a servis je tak podstatně příjemnější.

ochranná síť proti holubům na panelákovou lodžii

zasíťování lodžie proti holubům
Na panelákové lodžii se usadili holubi. Síť jim nedala šanci se do lodžie vracet. zasíťování lodžie je diskrétní a trable s holuby skončily.

síťový systém na lodžii novostavby

síť do lodžie
Síťový systém proti holubům funguje stejně dobře jako překážka proti vletu ptactva do ložie i jako zábrana pro domácí mazlíčky, aby z lodžie nevyskočili ven.

zasíťování proti vletu holubů na balkón

zasíťování balkónu proti holubům
Zasíťování balkónu prostor dokonale utěsní a dotírající holubi nemají šanci. Balkón lze opět využívat k posezení nebo sušení prádla.

Pohled ven ze zasíťované lodžie

Zasíťování lodžie - pohled ven
Zasíťování lodžie vyřešilo problém holuby. Byt získal další atraktivní plochu k využití a na výhledu nikterak neztratil.

zasíťování lodžií v pruhu nad sebou pro zamezení vletu

zasíťování řady lodžií proti vletu a hnízdění ptac
Zasíťování chodbových lodžií lze řešit jednou sítí přes všechny lodžie. Ošetření je komplexní a vzhled lodžií jednotný.

síťování pruhu lodžií proti zalétání ptactva

zasíťování chodbových lodžií proti holubům
Jedním pruhem sítě byly ošetřeny všechny lodžie. Lodžie mohou opět využívat obyvatelé domu.

zasíťování přes celou šířku a výšku budovy proti vletu

zasíťování fasády s lodžiemi v celé výšce i šířce
Zasíťování studentských kolejí, kde celou fasádu tvořily lodžie, šlo zasíťovat napojenými pruhy sítě. Síťování je funkční a zároveň velmi ekonomické.

zasíťování nosné konstrukce zastřešení nádraží proti ho

síťování podhledu nádraží proti holubům
Zasíťování celého nástupiště širokým pruhem sítě. Síť ošetřila naráz všechny nosníky a krokve, které holubi s oblibou využívali k hnízdění i hřadování. Světla prochází skrz síť, aby mohla být kdykoliv servisována. Síť pod zastřešením velmi efektivně a přitom diskrétně vyřešila problém s holuby.

ochranný síťový systém proti ptactvu pod nástupiště

síťování nosné konstrukce zastřešení nádraží
Síťování na nástupišti přiléhajícímu k nádražní budově proběhlo tak, aby síť diskrétně ošetřila veškeré dostupné plochy vhodné pro hřadování i hnízdění holubů.

síťový ochranný systém k vzduchotechnice

zasíťování klimatizačních jednotek proti hnízdění
Klimatizační jednotky a vzduchotechnika umístěné ve světlíku jsou zasíťované tak, aby byl umožněn přístup servisního technika. Holub se do prostoru nemá šanci dostat a bude si muset najít jiné místo k zahnízdění.

síťový systém před balustádu proti vletu ptactva

síťování balustrády proti zalétání holubů
Zasíťování balustrády transparentní nylonovou sítí je šikovné řešení, jak holubům zamezit hnízdit mezi jednotlivými kuželkami. V této balustrádě si holubi svá hnízda už nepostaví.

instalace sítě proti holubům do okna kostela

zasíťování kostelního okna proti holubům
Instalace sítě proti holubům do kostelního okna. Okno je ošetřeno před náletem holubů a zároveň hráněno i před vandalismem. Při instalacích na architektonicky vzácné budovy je použito kvalitnější a trvanlivější nerezové kotvení.

ošetření světlíku zasíťováním proti holubům

zasíťování světlíku proti vletu ptactva
Instalace vodorovné sítě těsně pod úroveň konce střechy. Síť je natažena vodorovně a zamezuje vlet holubům do prostoru světlíku a hnízdění na parapetech.

mimoúrovňové zasíťování světlíku proti vletu ptactva

síťový systém proti holubům do světlíku
Zasíťování světlíku. Vzhledem k různým úrovním jednotlivých stran světlíku byla síť vedena šikmo. Technologie umístěné ve světlíku jsou po síťování mimo dosah holubů.

instalace sítě do prostoru světlíku

ochranný síťový systém do malého světlíku
Teplý a závětrný prostor světlíku síť uzavřela a znemožnila holubům průlet dovniř, kde měli svá hnízda a obyvatele oběžovali intenzivním pachem, hlukem a zejména nečistotou.

síťový systém do dvětlíku proti ptactvu

zasíťování světlíku s výduchy
Síťování světlíku proběhlo pečlivě s obepnutím sítě okolo výduchů. Síť je kompaktní a pro holuby nezbyla žádná mezera, jak by se mohli dostat dovnitř.

instalace sítě proti ptákům do oken zvonice

síťování oken zvonice proti vletu holubů
Síť instalována do každého okénka zvlášť na zvonici kostela spolehlivě ošetřila technologie a celý prostor ve zvonici, který by holubi jistě chtěli využít ke svému hnízdění.

maketa dravce proti poškozování zateplené fasády datlov

maketa výra proti datlovitým ptákům
Instalace makety výra velkého k zatepleným fasádám je spolehlivou ochranou před datlovitými ptáky, kteří si v zateplených fasádách hloubí svá hnízda. Drobní ptáci se výra velkého bojí a v jeho dohledu zateplené fasády klovat nebudou.

hloubení hnízda v zateplené fasádě

datel v zateplené fasádě
Zateplené fasády se staly terčem datlů a dalších datlovitých ptáků. Do fasády dělají díry a v izolaci hloubí svá hnízda. Prevencí mohou být makety dravce instalované v prostoru fasády.

lankový systém proti holubům nainstalovaný na hranu ati

lankový systém proti ptactvu
Lankový systém na atice administrativní budovy působí naprosto diskrétně. Lanko s pružinkou nad hranou atiky omazuje možnost holubů přistávat přes hranu. Počet holubů na střeše a především na hraně atiky je tak podstatně redukován.

náletová hrana parapetu s lankovým systémem proti ptact

ošetření oken lankovým systémem proti dosedání hol
Lankový systém instalovaný na přední hranu parapetů oken administrativní budovy respektoval požadavky architekta na zachování nerušeného výhledu. Diskrétnost lankového systému je jeho největší předností.

holubi hřadující na střeše

hřadující holubi
Hřadující holuby představují zdroj velkého znečištění fasád a celých budov. kamkoliv se holubi přemístí, zůstává po nich naprostá spoušť.

holubi hřadující na střeše a atice

hřadující holubi
Hřadující holuby představují zdroj velkého znečištění fasád a celých budov. kamkoliv se holubi přemístí, zůstává po nich naprostá spoušť.

zasíťování v podhledu bytového domu proti zahnízdění ji

zasíťování podhledu proti jiřičkám
Přesah střechy si vybraly jiřičky jako své ideální hnízdiště. Sklon podhledu nedovoloval efektivně použít hrotový systém a proto byla instalována síť, která jiřičkám hnízdění znemožnila.

zasíťování podhledu proti stavbě hnízd jiřiček a vlašto

provizorní zasíťování proti jiřičkám
Podhled se stopy po vlaštovčích hnízdech z minulého roku byl na jaře narychlo zasíťován, aby se hnízdění a s ním související znečišťování neopakovalo.

síť proti holubům do lodžie

zasíťování panelákové lodžie
Zasíťování lodžie je stoprocentní ochranou před hnízděním holubů na lodžii. Síť zároveň působí velmi diskrétně a výhled ovlivňuje minimálně.

síťový systém na řadu balkónů proti holubům

pruh zasíťovaných balkónů
Řada balkónů byla zasíťována jedním kusem sítě, aby holubi nemohli hnízdit a odpočívat na chodbových balkónech a mohli je pro své potřeby využívat obyvatelé domu.

hrotový systém na trámcích štítu rodinného domu

trámky ošetřené hrotovým systémem
Hrotové zábrany proti holubům na trámcích ošetřily oblíbené místo holubů pro odpočinek.

lankový systém proti holubům na náletové hraně parapetu

lankový systém na parapet
Na náletovou hranu parapetu okna jsme nainstalovali lankový systém proti holubům. Znepřístupnění atraktivní vnější hrany holuby vyhnalo pryč. Řešení maximálně diskrétní a v podmínkách, kde je zatížení holuby v omezené míře, i velmi efektivní.

detailní záběr na lankový systém proti ptactvu

detail protiholubího lankového systému
Detail konstrukce lankového systému, který byl instalován na přední hranu parapetu na měděné nýtky. Přednost lankového systému je jeho maximální diskrétnost.

zasíťování oken zvonice proti vletu ptactva

zvonice se síťovým systémem
Okna zvonice byla preventivně zasíťována proti vletu a hnízdění ptactva v krytém prostoru. Síť působí nenápadně a svůj účel plní stoprocentně.

síťový systém s vynášecí konstrukcí na technologickou h

zasíťování technologické haly
Pro zamezení vletu ptactva do prostoru technologií v hale a zároveň umožnění otevírání oken haly částečně i vně fasády, bylo nutné instalovat vynášecí konstrukci přes kterou byla teprve natažena síť.

síť proti holubům na lodžii novostavby

zasíťování lodžie novostavby
Zasíťování rohové lodžie proti vletu ptactva standardní polyethylenovou sítí.

hrotové zábrany proti ptactvu na konzolích pod korunní

ohrotování konzole proti ptactvu
Instalace hrotového systému na konzole pod korunní římsou spolehlivě vyhnala holuby z pohodlného závětrného místa, kde meli svůj klid pro odpočinek i znečišťování celé fasády.

podhled bytového domu se sítí proti zahnízdění jiřiček

pohled skrz síť proti jiřičkám
Unikátní pohled skrz malookou síť v podhledu bytového domu. Zasíťování proběhlo z důvodu výskytu jiřiček v minulých letech.

síť s hustým rastrem proti zahnízdění vlaštovek

malooká síť proti jiřičkám
Vzhledem k výskytu vlaštovčích hnízd jsme instalovali do podhledu pod střechou bytového domu ochrannou malookou síť, která tomuto problému do budoucna spolehlivě předejde.

lankový systém - treláže

Lanková treláž
Kotvení lankové treláže do zateplené stěny pomocí kotevního systému IZOFIXX 60 - kotevní body byly rozměřeny laserem.

Treláž z lanek tvořící plot

Výroba a instalace nerez treláže
Nerezová lanková treláž v rámu , tvořící plot navržená, vyrobená a instalovaná naší společností.

konzola treláže

Ocelová konstrukce treláže
Nerezová konzole z profilu 100x60x3 vyrobená naší společností, nesoucí lankovou treláž, montovaná horolezeckou technikou.

Síťování lodžií jedním pruhem

Síťování lodžií

treasa s lankovým zábradlím

Ocelová konstrukce terasy
Návrh, výroba a instalce ocelové konstrukce terasy. 180kg konstrukce byla dopravena na střechu bez použití mechanizace, pouze pomocí horolezecké techniky.

Síťování

Síťování střechy
Síťování ploché střechy střechy

11-069 Instalace zábran proti holubům

Instalace zábran proti holubům
Instalace hrotových zábran proti holubům na výškové budově.

11-031 zasíťování lodžiií proti holubům

Siťování lodžií - horolezecky
Instalace ochranné sítě na lodžie - závěrečná fáze upínání sítě horolezeckou metodou

Instalace sítě horolezeckou metodou

Síťování voliery ZOO Praha
Demontáž staré sítě voliéry ibisů

Síťování lodžiií horolezckou metodou

Oprava sítě voliery v ZOO Praha
Kotvení sítě k rámu voliery

Zasíťování střechy proti holubům

Zasíťování rozsáhlé střechy
Instalace ochranné sítě na střeše hl.n.v Plzni

lankový systém - treláže

Kotvení do zateplené stěny
Montáž kotvy pro distanční podpěru treláže pomocí chemické malty - tl. zateplení 120mm

ochranné sítě proti pádu drobných předmětů

Ochranná síť proti pádu kamení
Síť - rašlovaná , připevněná k dopravníku slouží jako ochrana proti pádu drobných kamínků

pokácení stromu pomocí horolezecké techniky

Rizikové kácení stromu
Pokácení stromu v chatové oblasti pomocí horolezecké techniky.

čistění a tryskání fasády

Čistění fasády
Čištění fasády rodinného domu od atmosférických nečistot.

čistění a tryskání fasády

Čistění fasády
Čistění fasády pomocí rotační trysky.

stínící trelážová konstrukce z nerezového broušeného ja

konstrukce z nerez broušených profilů pro lankový
Konstrukce umožňuje vypnout lankový výplet nad záhonem s popínavkami, které brzy zazelení celou plochu konstrukce a sprchování u zahradního plotu bude v příjemném soukromí.

treláž ze samostatných svislých lanek

lanková treláž ze svislých samostatných lanek
Lanková treláž pro popínavé rostliny přivádí rostliny k fasádě přes široký sokl a odtud už přímo vzhůru. Treláž slouží k ozelenění fasády a sama o sobě tvoří na fasádě designový prvek

oživení zdi lankovou treláží pro popínavky

ozelenění fasády lankovou treláží
Veliká plocha zdi bez oken bude potřeba oživit. Lanková treláž přivede popínavky podél vrat až do horní poloviny fasády. Rostliny napomůžou rozbít velkou šedou plochu fasády.

lanková treláž pro oživení dřevěné stěny

lanková treláž do V pro popínavky k dřevěné stěně
Lanka byla od rostlinek natažena vzhůru a šikmo do boků. Velká plocha dřevěné stěny získala příjemné oživení.

svislá lanka mezi pergolou a záhonem pro popínavé růže

treláže pro popínavé růže k pergole
Lanková treláž k pergole pro popínavé růže vytvoří příjemný stín a současně zvýší soukromí.

lanková treláž pro popínavky na zahradní pergole

treláž na pergolu
Lankový výplet na vnější straně pergoly porostou popínavky a posezení bude v příjemném stínu.

rastr z pravidelně poskládaných lanek na stěně garáže p

lankový rastr na garáži
Lankový rastr přinese na šedý beton garáže výrazné oživení. Pravidelný rastr lanek dává popínavým rostlinám dokonalou podporu a umožní rychlé ozelenění v celé ploše.

lanková treláž ve tvaru pravidelných obdélníků pro popí

trelážový rast lanek
Pravidelný lankový rastr na plotové zídce doplňuje vyladěný design celé zahrady a domu.

treláž pro popínavé rostliny instalovaná skrz zateploac

pravidelný lankový rastr pro popínavky
Instalace lankového rastru pro popínavé rostliny proběhla přes zateplené zdivo. Vše je připraveno pro jarní zasazení rostlin a ozelenění celé fasády přístavby.

lankový rastr s prodlouženými lanky na všech stranách

přetažený lankový rastr pro popínavky
Lankový rastr byl instalovaný s prodlouženými konci lanek do všech stran mimo výseč křížení lanek. Holé stěny dvora se po rekonstrukci dočkají i ozelenění.

lankové rastry na obvodové zdi zahrady pro popínavky

lankové rastry pro popínavky
Lankové rastry oživí obvodovou zeď zahrady. Vyšší distance lankových rastů od zdi vyřeší problém s její vysokou vlhkostí. Od spodních kotev jsou přivedeny do záhonu pomocná lanka pro snadnější zavádění rostlinek na lankový rastr.

lanková síť jako treláž pro popínavé rostliny

síťová treláž pro popínavé rostliny ve dvoře
Velkorozměrová lanková síť na fasádě dvora poskytuje výtečnou oporu pro stávající i nově vysazené popínavé rostliny.

nerezová lanková síť ke schodišti

dělící stěna z lankové sítě
Nerezová lanková síť je vypnutá mezi podlahou a stropem při hraně schodišťových stupňů. Oddělení prostoru schodiště a učebny je velmi vzdušné a přesto bezpečné.

lanková síť použitá jako dělící stěna nad schodištěm

dělící síťová stěna nad schody
Instalace nerezové lankové sítě od stropu k podlaze nad schodištěm bezpečně odělila skladovací prostor a schodiště.

nerezová lanková síť v patře

síťová stěna v patře rodinného domu
Instalace nerezové lankové sítě do patra rodinného domu zabezpečí patro proti pádu dětí a zároveň může posloužit i jako opora pro popínavé rostliny.

záchytná a dělící síťová stěna ke schodům

nerez lanková síť ke schodišti
Instalace lankové sítě ke schodišti vytvořila spolehlivou zábranu proti pádu a vnesla do prostoru moderní designový prvek.

nerez lanková síť na terase

nerezová lanková síť do zábradlí
Instalace vysokých nerezových sítí zabezpečila terasu nemocnice. Pacienti nyní mohou terasu konečně využívat.

nerez lanková síť v otvoru bytové lodžie

nerezová lanková síť do lodžie
Při rekonstrukci bytu přišla řada i na lodžii. Nerezová lanková síť zabezpečila otvor tak, že si děti mohou hrát i zde.

nerezová lanková síť jako zábrana proti pádu z terasy

nerezová síť na terase
Terasa výškové obytné budovy jsme zabezpečili nerezovou lankovou sítí. Lanková síť na terase jednou poslouží i jako treláž pro popínavé rostliny. Zatím je ale pouze bezpečnostním prvkem.

detail lankové stěny ke schodišti

detail nerezové lankové sítě
Lanková síť byla použita jako zábrana ke schodišti. Instalována byla mezi strop a podlahu a k schodišťovým stupňům byla přichycena lankem.

síťová výplň zábradlí

lanková síť do zábradlí mola
Nerezové zábradlí k molu bylo doplněno síťovou výplní s malým podélným okem.

zábradlí terasy v provedení z nerezové lankové sítě a s

síťové zábradlí terasy
Na terasu rodinného domu bylo instalováno minimalistické zábradlí ze sloupků a nerezové lankové sítě. Bezpečnost je zaručena a zároveň působí zábrana maximálně vzdušně.

lanková síť mezi sloupky jako zábradlí k terase

síťové zábradlí bez madla
Lanková síť byla vypnuta mezi rohové sloupky terasy a vytvořila tak jednoduché, funkční a velmi diskrétní zábradlí.

nerez síť v konstrukci ze zinkovaných sloupků

nerezová lanková síť v zinkovaném zábradlí
Pozinkované sloupky okolo předzahrádky domova důchodců propojila nerezováí lanková síť. Síť plní jak funkci pletiva tak bude sloužit i jako opora pro popínavé rostliny.

lankové sítě v nerezovém zábradlí

nerez síť do zábradlí
Zábradlí z trubkových profilů bylo osazeno lankovou sítí. Prohnutý design sítí se skvěle doplnil se skružovaným trubkovým zábradlím.

treláž pro popínavé rostliny z nerezové lankové sítě

síťová treláž pro popínavky
Instalace nerezové lankové sítě v šířce celé fasády umožní rychlé ozelenění celé fasády.

zabezpečení francouzského okna lankovou výplní

lanková výplň zábradlí francouzského okna
Před francouzské okno jsme nainstalovali lankovou výplň. Instalace se speciálním kotevním prvkem na keramickém obkladu.

výplň zábradlí z nerezových lanek

nerezová lanková výplň v pozinkovaném zábradlí
Pozinkovaná konstrukce zábradlí terasy dostala nerezový lankový výplet.

speciální kotvení přes keramickou desku

kotvení na míru skrz keramický obklad
Pro kotvení lanek musel být vyroben speciální kus kotvení, který sám drží skrz keramický obklad a zároveň vede všechna lanka, aniž by podléhal napínacím silám.

nerezová konstrukce z broušených profilů na plot pro po

trelážový plot z nerez profilů a lanek
Zídka plotu byla osazena konstrukcemi z nerezových broušených profilů a vypletena nerezovým lankem. Konstrukce brzy porostou popínavými rostlinami. Živý plot bude příjemný na pohled a až zhoustne, bude na zahradě i větší soukromí.

aaa

nástěnka z lankového systému
aaa

trelážová konstrukce k plotu před prostor zahradní výři

treláž pro popínavky k výřivce
Aby výřivka se sprchou nebyla na očích kolemjdoucích, instalovali jsme na plot kostrukci s lankovým výpletem pro popínavé rostliny. Výhled z ulice bude zastíněný treláží, jen co se zazelená.

vypletení držáku na dřívý lankovou sítí

držák na dříví s lankovou sítí
Výplet v konstrukci pro krbové dříví z nerezové lankové sítě působí velmi lehce, doplňuje moderní design bytu a hlavně drží dříví na svém místě.

zábradlí z broušených profilů ke schodišti s netradiční

atypický díl nerezového zábradlí
Schodiště rodinného domu v nejvyšším patře lemuje sádrokartonový podhled. Prostor pod ním k podestě jsme uzavřeli atypickým dílem. Přesto, že je díl konstrukčně řešen jinak než ostatní díly zábradlí v domě, designově vypadají úplně stejně včetně lankového výpletu.

horizontální vedení pro popínavé rostliny

speciální konstrukce pro popínavé rostliny
Popínavé rostliny dostaly prostor rozrůst se i do šířky a vytvořit zelený strop pod okrajem střechy.

na míru vyrobené zábradlí ke schodišti rekonstruované v

zábradlí ke schodišti rodinného domu
Při rekonstrukci vily jsme dodali nerezové broušené zábradlí. Každý díl byl přesně změřený a vyrobený na míru, aby odpovídal nerovnostem staré stavby.

zábradlí ke schodišti s lankovou výplní

nerezové schodišťové zábradlí
Zábradlí ke schodišti v rodinném domě jsme vyráběli s velkým důrazem na detail. Broušené nerezové profily, neviditelné svary jednotlivých dílů broušených profilů, design madel ve stejném designu se zábradlím i zakončení lankové výplně úhlovými podložkami.

nerezové jeklové zábradlí ve vile

nerezové broušené zábradlí schodiště
Instalace nerezového zábradlí z hranatých broušených profilů s lankovou výplní ke schodištím a podestám rodinného domu. Každé rameno zábradlí je vyrobené přesně na míru a v jednotném designu.

nerezové zábradlí ke schodišti mezonetu

nerezové svařované broušené zábradlí
V mezonetovém bytě jsme instalovali jedno rameno zábradlí ke schodišti do patra. Zábradlí je osazeno lankovou výplní s designovými úhlovými podložkami. Svary spojů jednotlivých dílů jsou vybroušeny do hladka.

broušené nerezové madlo s patkou v jednotném designu

nerezové madlo ke schodišti
Madlo ke schodišti do sklepa je opatřeno patkou odpovídající designu madla.

schody v rodinném domě s provázaným zábradlí z broušený

zábradlí z broušených profilů
Designové zábradlí instalované do rodinného domu jsme provázali tak, aby nevznikla nebezpečná mezera a aby byla zvýšena celková pevnost.

lanková dělící stěna ke schodišti

lanková stěna při schodech
Schodiště je zabezpečeno pevně ukotvenými a nataženými svislými lanky. Rozteče lanek splňují bezpečnostní normy.

zábrana ze zkřížených lanek v patře

stěna z křížených lanek
V mezonetovém bytě jsme instalovali podél hrany patra lankovou stěnu. Křížená lanka fungují jako zábrana výborně a netradičním designem oživují moderní mezonetový byt.

lanková stěna ke schodům v bytě

zábrana z lanek ke schodišti
Zabezpečení schodů v bytě jsme vyřešili dle architektonického návrhu sestavou svislých lanek kotvených od stropu do jednotlivých schodišťových stupňů.

opora pro popínavé rostliny z lankové sítě

lanková síť treláž
Treláž pro popínavé rostliny z lankové sítě na betonové budově.

treláž pro popínavky ve vodorovné poloze

vodorovná treláž pro popínavky
Technologie na střeše nákupního centra byly částečně zakryty popínavými rostlinami pro příjemější pohled z oken kanceláří.

velkorozměrová lanková síť pro popínavé rostliny

trelážová síť pro popínavky
Na budovu s pohledovým betonem ve spodní částí a se zateplením v horní šásti byla nainstalována velkoplošná síťová treláž pro popínavé rostliny.

svislá lanková treláž do zateplení

lanková treláž v zateplené fasádě
Skrz zateplovací systém jsem nakotvili jednoduchou lankovou treláž pro popínavé rostliny. Velká plocha fasády bude oživena rostlinami.

lanka z nerezové oceli pro popínavky

lanka pro popínavé rostliny
Celkový pohled na ozelenění rohu fasády vedle vstupu. Jednoduchá svislá lanka kotvená na distančních podpěrách skrz zateplovací systém.

křížová lanová spojka

lanová křížová spojka
Designový prvek pro křížení lanek. Lanka jsou fixována a pravidelnost rastru je zaručena i při větším zatížení rostlinou.

pohled na lankový rastr ze strany

boční pohled na lankový rastr
Zakončení lankového rastru. Kotvy instalované do zateplení a lisované lankové terminály v distančních podpěrách.

nerezová distanční kotva pro napnutí lanek nad fasádou

distanční podpěra trelážového systému
Nerezová distanční podpěra s krycím terčem instalovaná skrz zateplocací systém. Krycí terč kryje vložku Izofixx. Otvory v podpěře jedno lanko prochází a druhé je ukončené v lisovaném terminálu.

lankový systém pro popínavky propojovaný kulatinou do t

žebříková treláž z lanek a kulatiny
Instalace lankové treláže pod skleněný strop nákupní galerie. Pro snadné pnutí a přichycení rostlin je sestava lanek pravidelně propojena kulatinkou, která vytváří dojem žebříku.

řešení rohové kotvy treláže s lankovou sítí pro popínav

rohová kotva lankové sítě
Detail rohové kotvy síťové treláže na zahradním domku. Kotva je na kombišroubu upevněna v dřevěné konstrukci. Zajišťuje distanci lankové sítě před stěnou zahradního domku a slouží pro upevnění vypínacích prvků lankového rámu pro síť.

nerezová lanková síť Kraupner FLEXX

detail nerezové lankové sítě Kraupner
Detailní zobrazení nerezové lankové sítě pro popínavé rostliny od výrobce Kraupner. Síť vyrobená přesně na míru podle požadavků projektu.

síťová opora pro popínavé rostliny na zahradním domku

zahradní domek s treláží
Zadní pohled na zahradní domek se síťovými trelážemi kolem dokola.

treláže z lankových sítí na zahradním domku

lankové sítě na dřevostavbu
Zahradní domek jsme kolem dokola osadili nerezovými lankovými sítěmi pro popínavé rostliny. Použili jsme velkoplošné sítě přes boky a zadní část i úzké pruhy sítí ke vchodu.

designově zpracované madlo z nerezové tyčoviny a univer

nerezové madlo v čekárně
Madlo v čekárně jsme dodali do čekárny ordinace z univerzálních kotev a kulatiny.

designový věšák z komponentů lankového systému Kraupne

věšák z lankového systému
Do šaten školky byl nainstalován věšák z komponentů nerezového lankového systému Kraupner FLEXX. Funkční i designová záležitost.

přiblížení kotevního prvku křížové lankové stěny

detail kotvy lankové stěny
Lanková stěna na patře je ukotvena skrz dřevěnou podlahu na rámovém oku, které každé napíná jeden ohyb lanka.

způsob kotvení lankové stěny

horní kotva lankové stěny
Horní řada kotev lankové stěny využila stejných komponentů, jako ta na podlaze.

pracovní verze fotografie

fotografie pro tvorbu webu